e-Podatki

1.2. Wyższa ulga na czwarte i kolejne dziecko 2012-07-03


PAP ponformował, że Ministerstwo finansów proponuje podwyższenie ulgi prorodzinnej na czwarte i następne dziecko o 100 proc. i podniesienie do 112 tys. zł limitu dochodów dla rodzin z jednym dzieckiem, a do 56 tys. zł dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko. We wtorek projektem ma się zająć rząd.

Po posiedzeniu rządu minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że resort finansów tak dostosuje parametry zmian w uldze prorodzinnej, aby budżet na nich nie skorzystał. Rostowski przypomniał, że premier Donald Tusk zapowiedział w expose, iż efekt budżetowy ulgi będzie neutralny dla budżetu. Rostowski dodał, że nowe propozycje resortu finansów będą bardziej korzystne dla podatników niż obecne.

Ministerstwo Finansów zaproponowało na początku, aby rodziny, które osiągają dochody powyżej 85 tys. 528 zł i mają tylko jedno dziecko, nie miały prawa do ulgi prorodzinnej. Podatnikom mającym dwoje dzieci ulga miałaby przysługiwać bez względu na wysokość dochodów, a dla podatników z trojgiem i większą liczbą dzieci zwiększyłaby się na trzecie i każde kolejne dziecko o 50 proc. (miesięcznie 139,01 zł, czyli 1668,12 zł rocznie).

W projekcie zawarto także zmianę dotyczącą 50-proc. kosztów uzyskania przychodów (najczęściej korzystają z niej artyści, twórcy czy dziennikarze). Koszty te nie mogłyby przekroczyć połowy wysokości kwoty z pierwszego przedziału skali podatkowej (85 tys. 528 zł), czyli 42 tys. 764 zł. Z pełnego odliczenia 50-proc. kosztów skorzysta więc tylko osoba, której dochody nie przekraczają w roku 85 tys. 528 zł. Jeżeli dochód będzie wyższy od tej kwoty, podatnik będzie mógł odliczyć udokumentowane koszty.

Resort finansów proponuje także likwidację ulgi internetowej. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: PAP)