e-Podatki

2.2. Handlowcy apelują o dłuższy okres przejściowy dla zmian w VAT 2012-07-03


Polska Izba Handlu apeluje do Ministerstwa Finansów o przedłużenia okresu przejściowego dla proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zmian tak, by mieli więcej czasu na dostosowanie do zmian swojej infrastruktury programowej i operacyjnej. 
Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2013 r.

– Według naszych analiz niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych konsultacji ze środowiskiem handlu oraz dostawcami rozwiązań IT, którzy jako pierwsi i w największym stopniu odczują wprowadzone zmiany w stawkach podatku VAT. Wiąże się to z czynnościami, które muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel we współpracy z producentami sprzętu i oprogramowania – wyjaśnia prezes zarządu PIH, Waldemar Nowakowski.

Handlowcy uwazają, że proponowany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT (1 stycznia 2013 r.) jest całkowicie nieadekwatny do ich możliwości oraz obecnej sytuacji rynkowej. Ich zdaniem będzie to miało szkodliwy wpływ szybkiego wprowadzania zmian na polską gospodarkę.

– W naszej ocenie proponowane terminy wprowadzenia nowych przepisów i vacatio legis są zbyt krótkie i nie pozwolą na skuteczne wdrożenie rozwiązań technologicznych dostosowanych do nowych, zmienionych stawek VAT. Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, iż mimo przykładu poprzednich lat organa rządowe po raz kolejny powielają błędy, jakie miały miejsce m.in. podczas zmiany wysokości podatku VAT z 22% na 23% - twierdzi Nowakowski.

(Źródło: podatki.biz)