e-Podatki

1.3. Rozstrzygnięto X edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2012-06-26


W dniu 25 czerwca br. w siedzibie Business Centre Club wręczono wyróżnienia dla 59. najlepszych urzędów skarbowych, przyznane w ramach dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Urzędy te będą miały prawo używać tytułu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2012.

Konkurs jest organizowany od 2003 r. przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Jego celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta przez urzędy skarbowe oraz tworzenie relacji zaufania i profesjonalizmu między administracją podatkową a przedsiębiorcami. W ramach konkursu urzędy skarbowe w całym kraju są oceniane przez przedsiębiorców na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety. Badana jest m.in. jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników.


Listę laureatów X-tej edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy-2012

na znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)