e-Podatki

1.2. Wakacyjna praca dzieci a ulga prorodzinna 2012-06-26


Dochód dziecka uzyskany z pracy w wakacje może pozbawić rodziców prawa do ulgi rodzinnej. Stanie się tak, jeżeli dziecko zarobi ponad 3089 zł. Rodzice, którzy planują skorzystać z ulgi, powinni więc, zanim wyrażą zgodę na pracę młodzieży, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, aby nie stracić tego prawa.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice i opiekuni prawni (jeżeli dzieci z nimi mieszkają), a także rodzice zastępczy. Ulga przysługuje także osobom wychowującym pełnoletnie dzieci - do 25 roku życia. Dzieci te muszą jednak nadal się uczyć lub studiować (również za granicą) oraz nie mogą uzyskać w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19 proc. stawki przekraczających łącznie 3089 zł.

"Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi" - zaznaczyła rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w resorcie finansów Wiesława Dróżdż w rozmowie z PAP.

Wiesława Dróżdż wyjaśniła też, że dochody małoletnich dzieci (do 18 roku życia), podejmujących wakacyjną pracę, dolicza się zasadniczo do dochodów rodziców lub ich opiekunów prawnych.

"Jednym z nielicznych wyjątków od tej zasady są dochody małoletnich dzieci z pracy. Należy je wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego" - powiedziała Dróżdż.

Dodała, że roczny dochód dziecka nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli nie przekroczy 3091 zł. "Nie zwalnia to jednak rodzica lub opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego" - podkreśliła rzeczniczka.

Wszystkie dochody osób pełnoletnich są opodatkowane bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, czy rodzaj zawartej umowy. Wynagrodzenie otrzymane za pracę polegającą na zbiorze owoców sezonowych czy runa leśnego trzeba będzie wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić podatek.

Podatku nie zapłacą jednak osoby, które zbierają owoce leśne, a potem samodzielnie je sprzedają. "Dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny - będą zwolnione z podatku dochodowego" - zaznaczyła Dróżdż.

Warto pamiętać, że podatek należy zapłacoć również od dochodów uzyskanych z wakacyjnej pracy za granicą. Osoby fizyczne mieszkające w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, jednak z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zależności więc od państwa, w jakim wykonujemy pracę, osiągany tam dochód może zostać opodatkowany tylko w tym państwie albo też podlegać opodatkowaniu w obydwu tych krajach.

(Źródło: PAP)