e-Podatki

1.1. Rusza akcja Weź paragon 2012-06-26


W dniu 1 lipca rusza kolejna akcja pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w miejscowościach turystycznych kontrolerzy skarbowi przeprowadzą kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

Działania będą przeprowadzone w całym kraju, przede wszystkim jednak w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.

- Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a z drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji. Pamiętajmy, że jest to jeden z wielu sposobów na wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie poradzą sobie w walce z szarą strefą – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz.

W akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli skarbowej. Zakończenie działań zaplanowano na ostatni dzień wakacji letnich.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)