e-Podatki

2.1. Budżet 2013 a podatki 2012-06-19


Z "Założeń projektu budżetu państwa ma rok 2013” wynika, że polski system podatkowy nie ulegnie w przyszłym rok większym zmianom. W zmianach przewidziano m.in. zwiększenie akcyzy na papierosy i tytoń do palenia oraz opodatkowanie od listopada 2013 r. akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych.Ministerstwo Finansów planuje jednak zwolnienia dla  „bardzo szerokiej grupy podmiotów”.

Z unijnej dyrektywy z 27 października 2003 r. nr 2003/96/WE wynika, że od listopada 2013 r. Polska będzie musiała objąć akcyzą gaz ziemny do celów opałowych. W założeniach do projektu budżetu zaplanowano jednak zwolnienia dla „bardzo szerokiej grupy podmiotów, potencjalnie objętych tym podatkiem”.

Jeśli chodzi o podatek PIT główną zmianą będzie wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w obszarze stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla podatników osiągających przychody z praw autorskich. Limit wyniesie 50 proc. górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (42 764 zł). Podatnicy osiągający przychody nieprzekraczające 85 528 zł będą mogli więc nadal bez ograniczeń korzystać z tej preferencji podatkowej.

Na wysokość dochodów budżetowych wpłynie także m.in. efekt wprowadzonej w 2012 r. nowej ulgi podatkowej z tyułu dodatkowych indywidualnych ubezpieczeń emerytalnych (w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego).

Ministerstwo Finansów nie planuje natomiast zmian wysokości progów podatkowych, stawek, zryczałtowanych kosztów uzyskania oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Wpływ na dochody budżetowe w 2012 i 2013 r. będzie mieć zmiana sposobu płacenia grudniowej zaliczki podatku CIT – zlikwidowana zostanie bowiem tzw. podwójna zaliczka w grudniu. O zmianę od dłuższego czasu apelowały środowiska biznesowe.

Założenia oparte zostały na stosunkowo optymistycznych prognozach makroekonomicznych. Resort finansów przewiduje, że PKB Polski wzrośnie do 2,9% w skali roku, bezrobocie spadnie do 12,4%, a średnioroczna inflacja do 2,7%. Deficyt budżetu państwa ma z kolei nie przekroczyć kwoty 32 mld zł.

(Źródło: podatki.biz)