e-Podatki

1.4. Czy sankcyjny 20-proc. podatek jest zgodny z Konstytucją? 2012-06-19


W dniu 19 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy urzędy skarbowe zgodnie z Konstytucją karzą dwudziestoprocentowym podatkiem za nieopłacenie podatku od pożyczki, nawet jeśli upłynął już termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pytanie prawne dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zadał Trybunałowi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Podatek ten wynosi 2 proc. kwoty pożyczki i opłaca go pożyczający pieniądze od innej osoby. Jeśli nie zapłaci, być może po pięciu latach zobowiązanie podatkowe się przedawni i nie będzie konieczności zapłacenia podatku.

Przedawnienie nie będzie jednak skuteczne, jeśli podatnik - mimo upływu pięciu lat - powoła się na dawną pożyczkę, by wytłumaczyć się przed urzędem skarbowym, skąd wziął pieniądze np. na zakup domu czy samochodu. Chociaż minął już wówczas pięcioletni okres przedawnienia, urząd skarbowy ma prawo wymierzyć podatnikowi sankcyjny podatek, w wysokości 20 proc., czyli dziesięciokrotnie wyższej niż wynosi zwykły podatek od pożyczki.

Jest to możliwe od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem warszawskiego sądu ustawa różnicuje w ten sposób podatników. Ci, którzy nie powołają się przed urzędem na dawną pożyczkę, unikną po pięciu latach zapłaty podatku, ponieważ zobowiązanie podatkowe przedawni się. Natomiast podatnicy, którzy powołają się na taką pożyczkę, muszą zapłacić sankcyjną stawkę 20 proc. podatku, mimo że upłynął pięcioletni termin przedawnienia.

W pytaniu do Trybunału warszawski sąd wyraził obawę, że art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC może naruszać konstytucyjne zasady równości wobec prawa oraz sprawiedliwości społecznej. Przypomniał też o generalnej zasadzie wynikającej z art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej - że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. To oznaczałoby - zdaniem WSA - że w podatku PCC nie są respektowane uprawnienia podatników.

Stanowiska w tej sprawie przesłali do Trybunału również prokurator generalny i marszałek Sejmu. Rozprawie (sygnatura P 41/10) ma przewodniczyć sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.

(Źródło: PAP)