e-Podatki

2.2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: nie będzie podatku katastralnego 2012-06-12


Po opublikowaniu  "Założeń Krajowej Polityki Miejskiej" pojawiły się wątpliwości, co do planów wprowadzenia podatku katastralnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w wydanym oświadczeniu poinformowało, że z dokumentu nie wynika wprowadzenie żadnego nowego podatku.

Istniejący podatek od nieruchomości jest jednym z narzędzi mogących przyczyniać się do realizacji polityki miejskiej. Przedstawione przez MRR Założenia w żadnym wypadku nie przesądzają, czy i w jakim kierunku powinny pójść zmiany w systemie tego podatku. W tym zakresie nie poczyniono żadnych wiążących ustaleń.

"Założenia Krajowej Polityki Miejskiej" zawierają jedynie kierunkowe propozycje, będące podstawą do opracowania właściwego dokumentu, czyli projektu "Krajowej Polityki Miejskiej". KPM, jako dokument strategiczny, również będzie poddawana szerokim konsultacjom społecznym. Liczymy, że w toku konsultacji wypracowane zostaną takie rozwiązania, które będą stanowiły optymalną odpowiedź na wyzwania stojące przed obszarami miejskimi.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)