e-Podatki

1.2. Zwrot VAT dla przedsiębiorców budowlanych świadczących usługi dla GDDKiA 2012-06-12


Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady zwrotu VAT dla przedsiębiorców. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik może zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy. Zasady zwrotu podatku VAT są takie same dla wszystkich przedsiębiorców, w tym też dla przedsiębiorców budowlanych świadczących usługi dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowy termin zwrotu wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez przedsiębiorcę, rozliczającego podatek. Termin może być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego w razie uznania, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania.

Przed każdym zwrotem dokonywana jest analiza jego zasadności, weryfikowana jest wysokość zwrotu oraz dokonywane jest sprawdzenie, czy podatnik nie ma zaległości podatkowych lub czy nie występują tzw. zajęcia komornicze.

Naczelnik urzędu skarbowego nie ma prawa do nieuzasadnionego wstrzymania zwrotu VAT. W razie nieuzasadnionego przedłużenia terminu zwrotu VAT naczelnik urzędu skarbowego musi wypłacić podatnikowi odsetki.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)