e-Podatki

2.1. Ograniczenie możliwości odliczania VAT zostanie przedłużone 2012-06-05


Ministerstwo Finansów planuje wystąpić o przedłużenie derogacji lub wprowadzić inne instrumenty, ograniczające możliwość odliczania podatku VAT. Zdaniem Pracodawców RP spowoduje to, że polscy przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji niż firmy funkcjonujące na wspólnotowym rynku.

Po zmianie z końca 2010 r. maksymalny limit odliczenia wynosi do 6 tys. zł lub 60 proc. wartości podatku VAT. Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć co najmniej o rok ograniczoną możliwość odliczania podatku od pojazdów z kratką i paliwa do nich.

– Rozwiązanie to jest niezgodne z zasadą neutralności podatku VAT i powinno być możliwie szybko zniesione – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Nie ma żadnego powodu, by samochód, będący podstawowym narzędziem pracy każdego przedsiębiorcy, oraz paliwo do niego nie korzystały z możliwości odliczenia pełnej wartości podatku VAT.

Pracodawcy RP mają nadzieję na to, że zmiany będą wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zwracają uwagę na sytuację z listopada 2010 r., kiedy to projekt skierowano do konsultacji społecznych, a w ostatnich dniach grudnia został ogłoszony w Dzienniku Ustaw i wszedł w życie już od stycznia. Wtedy takie szybkie tempo zmian doprowadziło do dużych problemów importerów aut, którzy dostosowując się do cykli produkcyjnych, zamówili samochody z kratką. Miesiąc później okazało się, że w wyniku zmian popyt na nie w istotnej mierze się zmniejszył.

Eksperci Pracodawców RP uważają, że w okresie słabnącej koniunktury gospodarczej podejmowanie takich decyzji może utrzymać niekorzystne tendencje. Podkreślają jednocześnie gotowość do rozmów na temat wprowadzenia w Polsce podatku ekologicznego.

(Źródło: Pracodawcy RP)