e-Podatki

1.1. Równość opodatkowania i ochrona słabszych podatników dzięki instytucji Rzecznika Praw Podatników 2012-06-05


Fundacja Republikańska apeluje o rewizję systemu interpretacji podatkowych i powołanie Rzecznika Praw Podatników. Zdaniem ekspertów Fundacji brak jest kompleksowych regulacji systemowych, za to występuje wysoki poziom niesprawiedliwości i wewnętrzne sprzeczności.

System interpretacji podatkowych w obecnym kształcie wprowadzono w dniu 1 lipca 2007 r. „Dialog” z podatnikiem jest prowadzony poprzez:

  • interpretację indywidualną (wydawaną na wniosek konkretnego podatnika);
  • interpretację ogólną (wydawaną z urzędu przez Ministra Finansów oraz na wniosek podatnika).

Tylko interpretacje indywidualne podlegają sądowej kontroli legalności – za pośrednictwem sądów administracyjnych. Interpretacje ogólne nie mogą być natomiast zaskarżane do sądów.

– Jedną z podstawowych wad tego systemu w polskim wydaniu jest występowanie w tym samym czasie sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych. Często dochodzi bowiem do sytuacji, w których interpretując ten sam przepis Minister Finansów może wydać pozytywną interpretację indywidualną na rzecz jednego podatnika, zaś za chwilę inny podatnik otrzyma interpretację indywidualną zawierającą zupełnie inną wykładnię tego samego przepisu (np. jeden podatnik ma prawo do stosowania stawki 8% VAT, a inny musi stosować stawkę 23%) – twierdzi Aleksy Miarkowski, ekspert Fundacji Republikańskiej.

Miarkowski podkreśla, że kolejnym istotnym problemem jest kwestia sprzeczności interpretacji ogólnych z wyrokami sądów w indywidualnych sprawach oraz uprzywilejowana pozycja bogatych podatników, których stać na wysokie koszty obsługi prawno-podatkowej i walkę o korzystną dla siebie interpretację przepisów. – Zwykły mały biedny podatnik, którego nie stać na takie zabawy, ma przed sobą organ podatkowy, który jest „kryty” wydaną profiskalną interpretacją ogólną, do której musi się stosować – tłumaczy ekspert.

Fundacja Republikańska proponuje powołanie w Polsce Rzecznika Praw Podatnika. Miałby on gwarantować równość opodatkowania i ochronę słabszych podatników.

– Obecny system nie tylko prowadzi do nierówności podatników i braku pewności podatkowej, ale także na poziomie państwa wyklucza możliwość strategicznego zarządzania systemem podatkowym, który staje się niesterowny. Problemy instytucjonalnego oraz systemowego charakteru regulacji konstytuujących zasady wydawania i obowiązywania interpretacji podatkowych wymagają więc gruntowanej analizy polegającej na ocenie skutków wprowadzonego systemu ex post – podsumowuje Miarkowski.

(Źródło: podatki.biz)