e-Podatki

1.3. Nie będzie jednolitego wzoru dla podatku od nieruchomości 2012-05-29


Wprowadzenie jednolitego wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości jest sprzeczne z obowiązującą zasadą autonomii podatkowej samorządu terytorialnego. Minister finansów odpowiedział na interpelację poselską nr 4410/12.

Minister finansów podkreślił, że wprowadzenie jednolitego wzoru dla podatku od nieruchomości stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady autonomii finansowej i władztwa podatkowego gmin. Gmina ma prawo do samodzielnego kształtowania polityki podatkowej. Rada gminy określa w formie uchwały wzory formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości. Z danych resortu finansów wynika, że tylko 40 proc. gmin korzysta ze wzoru deklaracji opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa.

Wprowadzenie jednolitego wzoru deklaracji w 2479 gminach spowodowałoby znaczne zwiększenie treści formularza w porównaniu do wzorów, które odzwierciedlają stan prawny obowiązujący na terenie jednej gminy. Zróżnicowanie wysokości stawek, czy też zwolnienie z podatku przez jedną radę gminy wiązałoby się z koniecznością przygotowywania nowych formularzy.

(Źródło: abc)