e-Podatki

1.2. Prezydent podpisał ustawy ws. ratyfikacji umów podatkowych 2012-05-29


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o ratyfikacji kilku umów podatkowych między Polską a Wyspą Jersey (ustawa dotycząca ratyfikacji umowy między Polską a Wyspą Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz ustawa o ratyfikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym) oraz o ustawę o ratyfikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczącą osób fizycznych oraz między Polską a Baliwatem Guernsey.

Umowy z Jersey zostały podpisane w Londynie w grudniu 2011 r. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta "wejście w życie umowy umożliwi wprowadzenie mechanizmów skutecznej wymiany informacji w sprawach podatkowych w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadużyć podatkowych".

Umowa dotyczy w przypadku Polski: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług; a w przypadku Jersey: podatku dochodowego oraz podatku od dóbr i usług. Dochody uzyskiwane przez firmy morskie i lotnicze będą opodatkowane w miejscu faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo polskie zarejestrowałoby się na Wyspie Jersey, a zarząd miałoby w Polsce, to podatek musiałoby płacić w Polsce.

Prezydent Komorowski podpisał również ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowę podpisano w grudniu ubiegłego roku w Londynie. Jej wejście w życie ma umożliwić wprowadzenie mechanizmów skutecznej wymiany informacji w sprawach podatkowych w celu ograniczenia unikania opodatkowania i wykreślenia terytorium Guernsey z listy krajów, które stosują szkodliwe praktyki podatkowe.

"Umowa dotyczy w przypadku Polski: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług; w przypadku zaś Guernsey: podatku dochodowego oraz podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości"

(Źródło: PAP)