e-Podatki

2.2. Wybrane sprawy podatkowe będzie można załatwić w każdym urzędzie 2012-05-29


Poseł Marek Opioła zwrócił się do ministra finansów z interpelacją w sprawie reformy organizacyjnej urzędów skarbowych. Planowane jest uelastycznienie właściwości miejscowej organów, które ma polegać m.in. na tym, że wybrane sprawy podatkowe podatników będą mogły być załatwiane w każdym urzędzie skarbowym, a nie tak jak obecnie w urzędzie skarbowym właściwym dla danego podatnika. Będzie to dotyczyło m.in. takich spraw jak: aktualizacja danych podatnika, uzyskanie zaświadczenia np. o niezaleganiu, złożenie deklaracji podatkowej.

Interpelacja nr 3745 Marka Opioły do ministra finansów w sprawie reformy organizacyjnej urzędów skarbowych

Szanowny Panie Ministrze! Z dostępnych powszechnie informacji wynika, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą struktury i organizacji urzędów skarbowych. W związku z powyższym proszę Pana o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na czym dokładnie ma polegać „uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych”?
  2. Na kiedy planowane jest zakończenie prac nad zmianą struktury i organizacji urzędów skarbowych?
  3. W jaki dokładnie sposób i w jakich terminach ministerstwo planuje przeprowadzać konsultacje społeczne związane z reformą?

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Marek Opioła

Płońsk, dnia 26 marca 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3745 w sprawie reformy organizacyjnej urzędów skarbowych

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Marka Opioły z dnia 26 marca 2012 r. przekazaną pismem SPS-023-3745/12 z dnia 11 kwietnia br. w sprawie reformy organizacyjnej urzędów skarbowych uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko ministra finansów.

1. Na czym dokładnie ma polegać uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych?

Uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych ma polegać m.in. na tym, że wybrane sprawy podatkowe podatników będą mogły być załatwiane w każdym urzędzie skarbowym, a nie tak jak obecnie w urzędzie skarbowym właściwym dla danego podatnika. Będzie to dotyczyło m.in. takich spraw jak: aktualizacja danych podatnika, uzyskanie zaświadczenia np. o niezaleganiu, złożenie deklaracji podatkowej.

2. Na kiedy planowane jest zakończenie prac nad zmianą struktury i organizacji urzędów skarbowych?

Obecnie prowadzone są prace nad modelem docelowym struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych. Wdrażanie rozwiązań przyjętych w modelu będzie odbywać się sukcesywnie, i tak w drugiej połowie bieżącego roku prowadzone będą prace legislacyjne związane ze zmianami w funkcjonowaniu izb i urzędów skarbowych, które powinny być wdrożone w latach 2014–2015. Proponowane zmiany pozwolą na zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej.

3. W jaki dokładnie sposób i w jakich terminach ministerstwo planuje przeprowadzać konsultacje społeczne związane z reformą?

W przypadku wprowadzenia zmian w organizacji administracji podatkowej wymagających zmian ustawowych konsultacje będą odbywały się zgodnie z obowiązującymi procedurami legislacyjnymi i w terminach przewidzianych w przepisach prawa.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Andrzej Parafianowicz