e-Podatki

2.1. Rozliczenia przedsiębiorców za 2011 r. 2012-05-29


Tylko 34 proc. prowadzących działalność gospodarczą skorzystała w zeznaniu za 2011 r. z ulg podatkowych – najczęściej z internetowej i prorodzinnej. To wyniki badania Tax Care i Idea Bank. Prawdopodobnie wynika to z wyboru formy opodatkowania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą bowiem opodatkować swoje dochody zgodnie ze skalą podatkową (stawki 18 proc. i 32 proc.), 19-proc. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową.

Pełne prawo do skorzystania z ulg podatkowych - łącznie z preferencyjnym wspólnym opodatkowaniem małżonków lub rozliczeniem jako osoba samotnie wychowująca dziecko - mają tylko osoby rozliczające się na na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą natomiast skorzystać z prawa do niektórych odliczeń - np. dokonanych darowizn czy wydatków na korzystanie z internetu.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, mogą odliczyć w PIT tylko zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a ci, którzy zdecydowali się na kartę podatkową - tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne (osoby na karcie podatkowej nie składają rocznego zeznania, lecz deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Z ulgi internetowej skorzystała ponad połowa (55,52 proc.) przedsiębiorców, którzy przyznali się w badaniu do korzystania z ulg. Na drugim miejscu znalazła się ulga prorodzinna (czyli obniżenie podatku o 1112,04 zł na każde wychowywane dziecko) - odliczyło ją około 47 proc. przedsiębiorców korzystających z ulg.

Darowizny na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego odliczyło tylko 18 proc. korzystających z ulg przedsiębiorców. Najmniej przedsiębiorców skorzystało z ulgi na nowe technologie – tylko 1,45 proc.  obniżających zobowiązania wobec fiskusa za pomocą ulg.

Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się tylko 27 proc. ankietowanych, a jako samotni rodzice - zaledwie 3 proc. przedsiębiorców. Zdecydowana większość, bo 70 proc. badanych, rozliczyła się oddzielnie. Taka różnica wynika zapewne z wybranej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy bardziej cenią rozliczenie z fiskusem za pomocą 19-proc. stawki liniowej czy jeszcze niższych stawek stosowanych przy zryczałtowanych formach opodatkowania, niż możliwość wspólnego rozliczenia lub skorzystania z oferowanych w ustawie odliczeń.

(Źródło: wnp)