e-Podatki

1.1. Zmiany w ustawie o VAT 2012-05-29


Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w podatku VAT, m.in. wprowadzenie faktur uproszczonych o wartości do 450 zł, podwyższenie wartości prezentów, od których nie trzeba płacić VAT oraz podwyżkę podatku (np. na lody). W poniedziałek opublikowano projekt nowelizacji ustawy o VAT.

Przedsiębiorcy będą mogli stosować faktury uproszczone do kwoty 450 zł. Nie będą one musiały zawierać części elementów, które dziś są wymagane, np. dane nabywcy zostaną ograniczone do NIP.

Zmieni się zasada określająca moment powstania obowiązku podatkowego (ważna dla wskazania, od kiedy należy odprowadzić podatek) – obecnie (z pewnymi wyjątkami) w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży. Po zmianach obowiązek podatkowy powstanie zasadniczo na koniec miesiąca, w którym usługa (sprzedaż) została wykonana. Faktury będą mogły być wystawiane do 7. dnia po końcu miesiąca, w którym wykonano daną usługę lub sprzedano towar. Zlikwidowana zostanie większość wyjątków, dzięki czemu przepisy mają być  prostsze.

Obowiązek podatkowy dla tzw. małych podatników rozliczających się metodą kasową będzie powstawał z końcem miesiąca, w którym taki podatnik otrzymał zapłatę (całość lub część).

Podwyższona zostanie wartość prezentów niepodlegających opodatkowaniu – z 10 zł do 20 zł w przypadku prezentów jednostkowych i podniesienie limitu ze 100 zł do 200 zł - w przypadku prezentów wręczanych w ciągu roku jednej osobie (w takim wypadku firma musi prowadzić ewidencję obdarowanych).

Faktura elektroniczna ma też być tak samo traktowana, jak papierowa.

Ministerstwo zamierza także utrzymać do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych.

Projekt przewiduje też podwyższenie do 23 proc. stawki VAT m.in. dla: wełny szarpanej oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych np. sierści, czy szczecin, kości, skorup żółwi. 23 proc. stawką zostaną opodatkowane zwolnione teraz z VAT tzw. usługi pocztowe niepowszechne, świadczone przez operatora publicznego (Pocztę Polską). Podstawową stawką zostaną objęte także wyroby sztuki ludowej, które obecnie podlegają 8 proc. podatkowi. Podwyższony zostanie także z 5 proc. do 8 proc. VAT na sprzedaż lodów oraz gotowych posiłków i dań.

(Źródło: PAP)