e-Podatki

1.5. Nowe formularze VAT 2012-05-22


Formularze VAT-22, VAT-23, VAT-24 oraz VAT-25 zostaną dostosowane do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany przewidują projekty rozporządzeń z dnia 11 maja 2012 r.

Zmiany we wzorach formularzy nastąpią w związku z ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników. Zgodnie z nią od dnia 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Identyfikatorem pozostałych podatników nadal jest NIP.

Zmiany są kosmetyczne. Zmieniony zostanie np. tytuł formularza, zaktualizowane metryki ustawy o podatku VAT, a w niektórych polach zostało dodane wyrażenie „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL”.

Zmiany dotyczą czterech wzorów formularzy: VAT-22, VAT-23, VAT-24, VAT-25 i są wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzenia brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z dotychczasowych wzorów będzie można korzystać do momentu wyczerpania nakładu druków – nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2012 r. Rozporządzenia wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe wzory formularzy VAT-22, VAT-23, VAT-24 i VAT-25 znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

(Źródło: Ministerstwo Finansów, podatki.biz)