e-Podatki

1.4. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą i Islandią 2012-05-22


W dniu 14 maja br. w Ottawie podpisano nową umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą, a w dniu 16 maja br. w Reykjaviku protokół w sprawie zmiany umowy podatkowej z Islandią. Umowy wprowadzają pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Polsko-kanadyjska konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zastąpi obowiązującą obecnie umowę z 1987 r. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie natomiast odnosiła się tylko do dochodów kapitałowych, czyli m.in. z odsetek, należności licencyjnych, dywidend. Ustalono nowe stawki podatku od dochodów kapitałowych: dywidendy – 5 i 15 proc.; odsetki – 10 proc.; należności licencyjne – 10 proc.

W protokole o zmianie polsko-islandzkiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku przewidziano w przypadku Polski zmianę ogólnej metody unikania podwójnego opodatkowania. Zastąpi ją metoda wyłączenia z progresją. Metoda odliczenia pozostanie jednak utrzymana w odniesieniu do dochodów kapitałowych, czyli z odsetek, należności licencyjnych, zysków ze sprzedaży majątku oraz dywidend.

(Źródło: podatki.biz)