e-Podatki

2.1. Podatek VAT a UEFA 2012-05-22


Ministerstwo Finansów, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zwolnień podatkowych Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), poinformowało, że UEFA sprzedając bilety na mecze organizowane w Polsce jest obowiązana do rozliczania VAT-u od tych biletów na terytorium RP. UEFA zarejestrowała się dla rozliczeń VAT-u w Polsce.

W ramach procedury selekcyjnej państw ubiegających się o organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, UEFA przedstawiła gwarancje, których podpisania oczekiwała od krajów ubiegających się o organizację mistrzostw. Oczekiwana treść gwarancji została przedstawiona w wymogach zgłoszeniowych.

Do właściwości Ministra Finansów należało udzielenie 4 gwarancji, które ogólnie biorąc dotyczyły:

  • zwolnień celnych i podatkowych w zakresie importu i eksportu przez uczestników i organizatorów dóbr, niezbędnych dla udziału w turnieju i jego przeprowadzenia,
  • swobody transakcji z udziałem wymiany zagranicznej i transferu walut,
  • zwolnień podatkowych dla UEFA, firmy organizującej przedsięwzięcie oraz wyznaczonych osób.

W celu realizacji Gwarancji nr 11 (potwierdzonej Gwarancją nr 21) Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie dotyczy dwóch grup podmiotów, tj. podatników podatku dochodowego od osób prawnych (UEFA oraz, utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim, podmioty, których UEFA jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem) oraz osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP bezpośrednio przed przybyciem do Polski w celu organizacji turnieju UEFA, wykonywania pracy albo świadczenia usług w związku z tym turniejem, delegowanych przez UEFA lub jej spółki zależne lub akredytowanych przez UEFA (piłkarze, trenerzy, obsługa medyczna piłkarzy, obsługa techniczna).

W odniesieniu do osób prawnych (UEFA) oraz do osób delegowanych, zaniechaniem objęte są dochody (przychody) uzyskane od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r., natomiast w odniesieniu do osób akredytowanych przez UEFA, zaniechaniem objęte zostaną dochody (przychody) uzyskane w roku 2012.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)