e-Podatki

1.1. Nowoczesne centrum usług elektronicznych - dane podatkowe w jednym miejscu 2012-05-22


Ministerstwo Finansów otworzyło nowoczesne centrum usług elektronicznych Centrum Przetwarzania Danych (CPD) ma umożliwić koncentrację w jednym miejscu kilkudziesięciu rozproszonych systemów informatycznych resortu finansów z informacjami o rozliczeniach milionów podatników i płatników.

W CPD zostaną skonsolidowane bazy danych systemów podatkowych i celnych z informacjami o należnościach i rozliczeniach ok. 24 mln podatników indywidualnych, a także przedsiębiorców, instytucji i urzędów będących płatnikami podatków. Pozwoli to zakończyć realizację takich projektów.

– Tutaj będą się zbiegać strumienie najważniejszych informacji związanych z naszymi finansami z całego kraju: dane podatkowe, celne, operacyjne, także osobowe – mówił 17 maja 2012 r. minister finansów Jacek Rostowski podczas uroczystości otwarcia obiektu przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu. – Wszystko to w ramach centralnego środowiska, które pozwoli wykorzystać je w sposób optymalny i najszybszy z możliwych, bez barier administracyjnych, organizacyjnych i jakichkolwiek uciążliwości dla obywateli – dodał.

– Wszyscy mamy świadomość, że w ciągu ostatnich kilku lat w informatyzacji resortu finansów nastąpiła istotna zmiana jakościowa – zaznaczył podsekretarz stanu w MF, szef Służby Celnej Jacek Kapica podkreślając znaczny wzrost spraw załatwianych przez podatników i jednostki w prostszej formie elektronicznej.

O znaczeniu CPD w procesie technologicznego dostosowania administracji do potrzeb podatników oczekujących szybkiego i łatwego załatwiania formalności mówił również poseł Radosław Witkowski, odczytując list w imieniu marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz wiceminister administracji i cyfryzacji Andrzej Ręgowski.

Ministerstwo Finansów zrealizowało budowę CPD w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” (KIC) współfinansowanego w 85 proc. z funduszy unijnych (141.950.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Centrum będzie wspierane przez ośrodki pomocnicze w Warszawie i Łodzi.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)