e-Podatki

1.3. Przedsiębiorcy nie będą już podwójnie karani 2012-05-15


Przedsiębiorcy, którzy nie płacą w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS nie będą już podwójnie karani. W czwartek Senat poparł jednogłośnie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W listopadzie 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu karnego, pozwalające dwa razy karać tę samą osobę za niepłacenie składek ubezpieczeniowych, są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Trybunał odroczył wtedy utratę mocy przez zakwestionowane przepisy o półtora roku - na koniec maja 2012 r. Zmiana Kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przygotowana w Senacie.

Do tej pory w razie nieopłacania za pracowników składek lub płacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć pracodawcy dodatkową opłatę w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Zgodnie z Kodeksem karnym za naruszanie praw pracownika, wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego grozi dodatkowo grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

W nowelizacji zaznaczono m.in., że "w stosunku do płatnika składek będącego osobą fizyczną, skazanego prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty za ten sam czyn nie wymierza się".

W czwartek nowelizację jednogłośnie uchwalił Sejm. Doprecyzowano też, że w przypadku zwrotu przez ZUS pobranej dodatkowej opłaty odsetki naliczane byłyby od dnia jej pobrania. Przyjęte przez Sejm i Senat przepisy trafią do podpisu prezydenta.

(Źródło: PAP)