e-Podatki

1.2. Zasady opodatkowania bonów podatkiem VAT zostaną ujednolicone? 2012-05-15


Komisja Europejska chce ujednolicić zasady opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary lub usługi. Aktualizacja i harmonizacja unijnych przepisów miałaby nastąpić wraz z początkiem 2015 r. Harmonizacja przepisów miałaby m.in. pozwolić na uniknięcie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem oraz trudnościami w rozszerzaniu działalności na inne kraje członkowskie.

Rynek bonów na towary lub usługi w Unii Europejskiej jest warty przeszło 52 mld euro (w skali roku) i stale rośnie. 70 proc. rynku stanowią usługi telekomunikacyjne typu pre-paid, 30 proc. to m.in. bony upominkowe i bony zniżkowe.

Unijny komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, Algirdas Šemeta tłumaczył: – Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by ten stale rosnący obszar rynku doznawał spowolnienia w wyniku niepewności i komplikacji związanych z przepisami podatkowymi. Dzięki zaproponowanym dzisiaj nowym zasadom dotyczącym podatku VAT jesteśmy w stanie stworzyć prawdziwie jednolity rynek dla bonów na towary lub usługi, z korzyścią dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów podatkowych.

Nowe przepisy mają ustanowić podział na jasno zdefiniowane poszczególne kategorie bonów. Moment ich opodatkowania byłby uzależniony przede wszystkim od charakteru bonu. Komisja Europejska zamierza wprowadzić nowe przepisy 1 stycznia 2015 r.

(Źródło: podatki.biz)