e-Podatki

1.2. Ministerstwo Finansów poinformowało o rekordowym wyniku akcji Szybki PIT 2012-05-08


Ministerstwo Finansów poinformowało o wynikach czwartej edycji ogólnopolskiej akcji Szybki PIT. Padła w niej rekordowa liczba rocznych deklaracji podatkowych złożonych przez Internet – 2 066 328 elektronicznych PIT-ów, a więc 100 proc. więcej niż rok temu. Liczba ta obejmuje formularze: PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego.

Przez Internet rozliczyło się 2,1 miliona podatników (część zeznań to wspólne rozliczenie, stąd różnica w liczbach), w zdecydowanej większości składając elektroniczne formularze bez podpisu kwalifikowanego.

Najwięcej deklaracji PIT wysłanych przez Internet wpłynęło w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim (odpowiednio ponad 302 tys., 261 tys. i 188 tys. zeznań, czyli ponad 15, 13 i 9% ogółu przesłanych).

Elektroniczne PIT-y bez podpisu kwalifikowanego najchętniej przesyłają ludzie młodzi: prawie 53 % wszystkich rozliczających się przez Internet to osoby w wieku 21-40 lat. Spory odsetek to jednak osoby w średnim wieku i starsze – podatnicy pomiędzy 41-50 oraz 51-60 rokiem życia stanowią po ok. 17% ogółu wszystkich rozliczających się przez Internet, a blisko 8 % ogółu zeznań przesłały osoby w wieku 61-70 lat.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)