e-Podatki

1.1. Obowiązuje ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 2012-05-08


W dniu 5 maja br. weszła w życie ustawa o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. „Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”  sporządzono w dniu 13 września 2011 r. w Warszawie. Ustawę ratyfikacyjną Sejm uchwalił w dniu 2 marca 2012 r., a 13 kwietnia podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski. Przepisy nowej umowy zastąpią obowiązujące obecnie porozumienie z 23 czerwca 1993 r. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.owe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2013 r.

Przepisy zawarte w umowie podatkowej będą mieć zastosowanie do podatku od dochodu osób fizycznych i osób prawnych po czeskiej oraz polskiej stronie. W umowie nie ma jednak m.in. zapisów dotyczących odliczeń podatków fikcyjnych (tzw. tax sparing). Umowa wprowadza do kategorii dochodów metody wyłączenia z progresją. Z kolei w przypadku dochodów z dywidend, odsetek itp. – strony będą stosować metodę tzw. zaliczenia proporcjonalnego.

Nowe przepisy oparto na modelowym wzorcu OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, zbieżnym z pełną klauzulą wymiany informacji. 

(Źródło: podatki.biz)