e-Podatki

1.1. Sejm uchwalił ustawy dotyczące umów z Jersey i Baliwatem Guernsey 2012-05-02


W dniu 27 kwietnia br. Sejm uchwalił trzy ustawy dotyczące umów między Polską a Wyspą Jersey oraz z Baliwatem Guernsey. Umowy dotyczą m.in. wymiany informacji w sprawach podatkowych. Umowy z Jersey dotyczą również zasad podwójnego opodatkowania.

Pierwsza z przyjętych ustaw dotyczy ratyfikacji umowy między Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Kolejna uchwalona ustawa dotyczy podobnej umowy z Wyspą Jersey.

Trzecia ustawa dotyczy natomiast ratyfikacji umowy z Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych. Umowy te zostały podpisane w Londynie w grudniu 2011 r.

W ostatnim dokumencie chodzi natomiast o ratyfikację umowy z Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym. Za było 435 posłów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski podkreślił, że trzy umowy z Jersey są ze sobą powiązane. Umowy te wpisują się w szereg innych, które w ostatnich latach były podpisywane, np. z Wyspą Man, aby polska strona miała szerszy dostęp do informacji podatkowych.

(Źródło: PAP)