e-Podatki

2.2. Jak rozliczają się Polacy z urzędem skarbowym 2012-04-17


Ponad połowa Polaków, którzy mają obowiązek rozliczania się ze skarbówką, deklaruje, że nie ma problemów z przygotowaniem formularza PIT. Tylko 37 proc. podatników samodzielnie wypełnia roczne zeznanie podatkowe. Tak wynika z raportu „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011”, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG.

Badanie KPMG „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011” zostało przeprowadzone pod koniec marca 2012 r. (metoda CATI) na reprezentatywnej próbie 1135 Polaków. W badaniu udział wzięły tylko osoby mające obowiązek rozliczenia z urzędem skarbowym za 2011 r.

Z badania wynika, że prawie połowa polskich podatników (47 proc.) zleca wypełnienie formularza PIT innej osobie. Jedna trzecia (37 proc.) deklaruje z kolei, że rozlicza się w pełni samodzielnie. Pozostała część badanych (16 proc.) korzysta z pomocy innych osób.

Spośród osób korzystających z porad lub całkowicie zlecających wypełnienie formularza PIT, zdecydowana większość wybiera pomoc bliskich – prawie 40 proc. podatników znajomych, a co trzecia osoba rodzinę. Co czwarty Polak skorzysta w tym roku ze specjalnych programów komputerowych oraz z systemu e-deklaracje.

W tym roku z różnych ulg podatkowych skorzysta łącznie prawie 60 proc. badanych. Podatnicy najczęściej odliczą ulgę internetową, ponad połowa natomiast ulgę na dzieci. Tylko 5 proc. ankietowanych odliczy podatek z tytułu darowizn.

70 proc. badanych przekaże 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Chęć niesienia pomocy rośnie wraz ze wzrostem dochodów netto, wykształceniem i wiekiem.

Z raportu wynika, że najpopularniejszym sposobem złożenia zeznania PIT jest wizyta w urzędzie skarbowym.  W 2012 r. złożyło/złoży formularz bezpośrednio w urzędzie skarbowym aż 70 proc. Polaków. Pocztą wyśle swój formularz ok. 16 proc. badanych, a przez Internet rozliczy się tylko 13 proc.

(Źródło: podatki.biz)