e-Podatki

1.1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w spr. unikania podwójnego opodatkowania 2012-04-17


W dniu 13 kwietnia br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ustawa ratyfikacyjna dotyczy „Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu”, sporządzonej w dniu 13 września 2011 r. w Warszawie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Celem nowej umowy było wzmocnienie współpracy między Polską a Czechami i ograniczenie skali nadużyć podatkowych. Poszerzono m.in. zakres współpracy organów polskich i czeskich. Umowa jest oparta na modelowym wzorcu OECD o wymianie informacji ws. podatkowych, zbieżnym z pełną klauzulą wymiany informacji. Umowa będzie miała zastosowanie do podatku od dochodu osób fizycznych i osób prawnych – zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie.

(Źródło: podatki.biz)