e-Podatki

1.4. Stopy procentowe na niezmienionym poziomie 2012-04-10


Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 4,5 proc. w skali rocznej.

Chociaż stopy procentowe w kwietniu się nie zmienią, Rada sygnalizuje możliwość ich podniesienia w następnych miesiącach. Zdaniem RPP, oczekiwana niewielka skala spowolnienia polskiej gospodarki zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji w średnim okresie powyżej celu.

Stopy procentowe wynoszą obecnie (w skali roku): – referencyjna 4,50 proc.; – lombardowa 6,00 proc.; – depozytowa 3,00 proc.; – redyskonta weksli 4,75 proc..

(Źródło: podatki.biz)