e-Podatki

1.3. Deklaracje dla podatku od wydobycia niektórych kopalin również przez Internet 2012-04-10


Z projektu nowelizacji z dnia 4 kwietnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wynika, że deklaracje dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) będzie można składać również przez Internet. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 maja br.

Zmiany są związane z ustawą z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2012 r. poz. 362), która zacznie obowiązywać 18 kwietnia. Zgodnie z art. 14 pkt 1 tej ustawy podatnik jest zobowiązany do obliczania i wpłacania podatku na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ze wzorem deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

(Źródło: podatki.biz)