e-Podatki

1.4. Ułatwienia dla podmiotów prowadzących obrót alkoholem etylowym 2012-04-03


Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie ułatwień dla podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu i zużycia niewielkich ilości alkoholu etylowego. Ograniczone zostaną m.in. obligatoryjne kontrole dokonywane przez Służbę Celną.
Zmiany wynikają z projektuz 14 marca 2012 r.nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z projektem zwolnieniem z obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego przy wydaniu i zużyciu (pobraniu) z magazynu alkoholu etylowego zostaną objęte wszystkie podmioty, które zużywają do 1 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w ciągu roku.

Z kontroli nadal zwolnione pozostaną – tak jak obecnie – jednostki naukowe, doświadczalne, szkoły, samodzielne laboratoria, szpitale, jednostki opieki zdrowotnej i apteki, które zużywają do 3 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol w ciągu roku.

Funkcjonariusz Służby Celnej nie będzie już musiał być obecny przy przyjęciu oraz przy wydaniu i zużyciu (pobraniu) z magazynu alkoholu etylowego czystego i w stanie skażonym.

(Źródło: podatki.biz)