e-Podatki

2.1. Ograniczenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów również dla wynalazców i projektantów 2012-04-03


Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian przewiduje ograniczenie zryczałtowanych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zapowiedział je już premier Tusk w swoim expose. Korzystają z nich najczęściej artyści i twórcy. Po zmianach nie będą one mogły przekroczyć kwoty 42 tys. 764 zł rocznie. Chociaż twórcy protestują przeciwko wprowadzeniu tych zmian, resort finansów, uwzględniając postulat Rządowego Centrum Legislacji, ograniczeniem tym objął również wynalazców i projektantów.

Przeciw ograniczeniom w kosztach dla twórców i artystów protestuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodnicząca organizacji prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow napisała w piśmie przesłanym do MF, że propozycja resortu "wywołuje oburzenie w środowisku akademickim".

Wynagrodzenia kadry akademickiej są niskie – w 2010 r. średnia pensja zasadnicza nauczycieli uniwersyteckich kształtowała się na poziomie średniej krajowej, "co w porównaniu z innymi grupami zawodowymi o podobnych kwalifikacjach trudno uznać za możliwe do przyjęcia". W opinii zamieszczonej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji napisano, że „Proponowana zmiana spowoduje dalszy spadek realnych wynagrodzeń kadry akademickiej i pogłębiającą się pauperyzację tego środowiska".

Prof. Chałasińska-Macukow zwróciła uwagę, że wprowadzenie limitu odliczenia spowoduje, iż naukowcy i nauczyciele akademiccy będą gorzej traktowani niż osoby, które bez żadnego limitu mogą korzystać z 20-proc. zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, co może stanowić podstawę do zaskarżenia przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych podkreślała w opinii, że roczna wartość umów objętych 50-proc. kosztem uzyskania to 6-7 mld zł, a uszczuplenie budżetu z tego tytułu to ok. 700 mln zł rocznie.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich również przyjęło projekt "z wielkim niepokojem" i "stanowczo sprzeciwia" się planom ograniczenia uprawnień twórców.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) zwróciło uwagę, że 50-proc. koszty przysługują także w razie przeniesienia praw (a także udzielenia licencji) do wynalazków, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub znaku zdobniczego. Propozycje MF dotyczące ograniczenia 50-proc. kosztów nie objęły tych kategorii. Resort finansów uwzględnił te sugestie.

(Źródło: PAP)