e-Podatki

1.3. Prezydent podpisał ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2012-04-03


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w dniu 27 marca br. ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Podatnik ma obowiązek obliczania i wpłacania podatku na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z treścią ustawy, podatek miedziowy jest nakładany od wielkości urobku (wydobycia). Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra, zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Jeżeli podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku, podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi i srebra w urobku rudy miedzi.

Stawki podatku mają charakter kwotowy i są ustalane osobno dla jednej tony wydobytej miedzi oraz jednego kilograma wydobytego srebra.  Wysokość podatku będzie zależała też od  średniej ceny surowca – wartość podatku wyniesie od 0,5% do aż 35%.

Zgodnie z ustawą, właściwymi organami podatkowymi w zakresie podatku od niektórych kopalin będą: naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej. Podatnik jest zobowiązany do obliczania i wpłacania podatku na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

(Źródło: podatki.biz)