e-Podatki

1.2. Ulga meldunkowa obejmuje budynek i grunt 2012-04-03


Ulga meldunkowa w podatku dochodowym dotyczy nie tylko przychodów ze sprzedaży budynku, ale i gruntu, na którym budynek ten został postawiony. Potwierdził to uchwałą Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 kwietnia br. Grunt i stojące na nim budynki stanowią bowiem całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Ulga nie może więc przysługiwać odrębnie dla jednej tylko części składowej nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, zajmował się pytaniem, z jakim zwrócił się do niego trzyosobowy skład NSA 27 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 3/11).
Chodziło o tzw. ulgę meldunkową przysługującą podatnikom, którzy sprzedają mieszkanie lub dom zakupione w latach 2007–2008. Warunkiem skorzystania z ulgi było zameldowanie w nim na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży. Ulgę tę wprowadzono na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten został uchylony, ale podatnicy, którzy sprzedają mieszkanie lub dom kupione w latach 2007-2008, nadal mają prawo do ulgi.

Interpretację izby skarbowej zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku mężczyzna, któremu rodzice podarowali nieruchomość składającą się z gruntu i budynku mieszkalnego. Sprzedał ją w 2008 r. przekonany, że ulga meldunkowa obejmuje całość nieruchomości, a więc zarówno budynku, jak i gruntu. Wprawdzie nie wynikało to z samej treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale - jak wskazywał - z przepisów Kodeksu cywilnego, w świetle których grunt i posadowione na nim budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Izba skarbowa była innego zdania. Twierdziła, że ulga meldunkowa dotyczy tylko budynku, nie gruntu. Podatnik zaskarżył ją więc do WSA. Sprawę przegrał, ale skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA stwierdził, że rozstrzygnięcie wymaga odpowiedzi na pytanie, czy wynikająca w tamtym czasie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT ulga podatkowa obejmuje cały przychód ze sprzedaży gruntu i stanowiącego jego część składową budynku mieszkalnego, czy odnosi się wyłącznie do przychodu uzyskanego ze zbycia budynku.

NSA zwrócił uwagę, że z dotychczasowego orzecznictwa wynikają dwa sprzeczne poglądy: jeden językowy (węższy) i drugi celowościowy, systemowy (szerszy). NSA opowiedział się w uchwale za drugą interpretacją. Uznał, że ulga meldunkowa w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. obejmowała nie tylko przychody z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w nim, ale również ze zbycia gruntu, na którym budynek ten został postawiony. Grunt i stojące na nim budynki stanowią bowiem całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Ulga nie może więc przysługiwać odrębnie dla jednej tylko części składowej nieruchomości. I chociaż art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT został uchylony, nadal wywołuje skutki prawnopodatkowe i dotyczy wielu podatników.

(Źródło: PAP)