e-Podatki

1.1. TK: Alimenty zwolnione z podatku 2012-04-03


Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis, który nakazywał opodatkować niektóre alimenty uzyskane na podstawie ugód sądowych. Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008. Zgodnie z nim zwolnione z podatku były alimenty uzyskanych np. przez byłych małżonków na podstawie wyroku sądu – do 700 zł miesięcznie. Ze zwolnienia nie można było jednak skorzystać, gdy alimenty uzyskano na podstawie ugody przed sądem.

Wniosek do Trybunału złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, uznając, że różnicowanie obywateli w ten sposób jest niekonstytucyjne. Trybunał zgodził się z tym argumentem. Osoby, należące do tej samej kategorii, (np. byli małżonkowie) powinny być traktowane w równy sposób. Kwestionowany przepis prowadził do dyskryminacji zobowiązań alimentacyjnych, które zostały uzyskane w sposób polubowny.

Alimenty na dzieci, bez względu na wysokość, nie są opodatkowane. Od 1 stycznia 2009 r. PIT nie podlegają również inne alimenty, uzyskane zarówno w wyniku wyroku sądu, jak i ugody sądowej. Zmiany już wcześniej uchwalił Sejm, jednak wyrok Trybunału był konieczny, ponieważ nie uległy przedawnieniu toczące się sprawy z lat 2007-2008.

(Źródło: podatki.biz)