e-Podatki

1.4. Zmiana deklaracji PIT-8AR 2012-03-27


Od dnia 31 marca br. zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) oraz informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R). Nowe wzory wprowadzono w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca br. nowelizacji Ordynacji podatkowej (zmiany obejmują m.in. nowy sposób zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku – do pełnych groszy w górę, zamiast do zł w dół.

Projektowane zmiany to dodanie (w określonych polach formularzy) po wyrazie „zł” przecinka oraz wyrazu „gr”. We wzorze deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) taka właśnie zmiana zostanie wprowadzona w polach: 79-102, 175-186 oraz 199-210.

Podobne zmiany dotyczą wzoru informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R) – tutaj zmianiei ulegną pola: 42, 43, 45, 70, 71 oraz 75.

Nowe wzory formularzy będą mieć zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2012 r., ale tylko dla formularzy składanych od 31 marca 2012 r. Jeśli deklaracje i informacje podatkowe o przychodach uzyskanych od 1 stycznia zostaną złożone przed 31 marca 2012 r. na obecnie obowiązujących formularzach, to również będą prawidłowe.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt (z 13 marca 2012 r.) nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ws. określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacja ma wejść w życie 31 marca 2012 r.

(Źródło: podatki.biz)