e-Podatki

2.1. Podatek transakcyjny odczują głównie klienci banków 2012-03-27


Od 1 stycznia 2014 r. Komisja Europejska planuje wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (PTF). Ma to wzmocnić unijny budżet – zasili go dwie trzecie wpływów z PTF. Część ekspertów uważa, że zmiany uderzą głównie w klientów banków, na których ostatecznie przerzucone zostaną koszty wynikające z nowego podatku.

– Sektor finansowy nie płaci podatku VAT i otrzymywał znaczne wsparcie udzielane z pieniędzy podatników. Opodatkowanie transakcji instytucji finansowych stawką 0,01 proc. jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Ponadto pozbawione gotówki rządy w całej UE mogą jedynie cieszyć się z przewidywanych dochodów, jakie do 2020 r. wpłyną z tego tytułu – mówi unijny komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Janusz Lewandowski.

Nowy podatek umożliwi obniżkę wysokości składek wpłacanych przez państwa członkowskie do wspólnego budżetu. Wstępne szacunki wskazują, że składki byłyby w 2020 r. niższe o ok. 54 mld euro. Składki zmaleją więc nawet o 50 proc. Podatek zostanie nałożony na wszystkie transakcje przeprowadzane pomiędzy instytucjami finansowymi, jeśli co najmniej jedna strona transakcji ma siedzibę na terenie Unii. Wymiana akcji oraz obligacji będzie opodatkowana stawką 0,1 proc, natomiast umowy dotyczące instrumentów pochodnych – stawką 0,01 proc.

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan, uważa, że "instytucje finansowe, w tym banki, część, a może nawet całość podatku przerzucą na barki przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ponadto, w czasie osłabienia wzrostu gospodarczego w krajach europejskich, podejmowanie działań zwiększających cenę pieniądza jest bardzo ryzykowne, ponieważ zmniejszy dostęp do zewnętrznego finansowania i ograniczy tempo wzrostu gospodarczego".

(Źródło: podatki.biz)