e-Podatki

1.4. Metryka sprawy nie przy wszystkich sprawach podatkowych 2012-03-20


Od dnia 7 marca br. przy postępowaniach administracyjnych i podatkowych musi być prowadzona metryka sprawy. Zmiany wynikają z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej. Metryka nie będzie musiała być prowadzona w niektórych sprawach podatkowych.

Metryka sprawy będzie musiała zawierać informacje o osobach biorących udział w danym postępowaniu oraz o podjętych przez nie działaniach. Poszczególne dane, czyli m.in. nazwisko osoby odpowiedzialnej, data oraz opis czynności wraz z identyfikatorem dokumentu, do którego się odnosi, będą zapisywane w formie tabel. Wgląd do metryki będą miały wszystkie strony postępowania.

W większości przypadków metryki mają być prowadzone w formie elektronicznej. Wyjątkiem są sytuacje, w których zaistnieje potrzeba wydrukowania metryki w trakcie postępowania. Z kolei po zakończeniu czynności w danej sprawie, osoba prowadząca ma obowiązek wydrukowania metryki i dołączenia jej do akt sprawy. Metryka stanowi – zgodnie z art. 171a Ordynacji podatkowej – obowiązkową część akt.

Minister finansów wyłączył obowiązek prowadzenia metryki przy niektórych sprawach, argumentując to „nieproporcjonalnością nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw”.

Metryki nie będą musiały być prowadzone przy m.in.:

  • zaliczaniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych;
  • zaliczaniu nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych;
  • ustalaniu wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
  • ustalaniu wysokości podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Metryki nie będą prowadzone także w postępowaniach dotyczących ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, jeśli decyzja podatkowa będzie wydawana na podstawie informacji złożonych przez podatnika. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

(Źródło: podatki.biz)