e-Podatki

1.1. Będą odpisy na Kościół? 2012-03-20


Podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu rząd przedstawił propozycje w sprawach związanych z finansowaniem składek ubezpieczeniowych (na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne) przez duchownych. Zdaniem przedstawicieli rządu kościoły i związki wyznaniowe powinny same regulować te płatności.

Obecnie składki za osoby duchowne odprowadzane są z Funduszu Kościelnego, zasilanego z budżetu państwa (dotychczasowe wydatki państwa na Fundusz Kościelny to 100 mln złotych rocznie). Rząd proponuje jego likwidację. Zamiast tego podatnicy mogliby odpisywać 0,3 proc. należnego podatku na wybrany kościół czy związek wyznaniowych i z tej kwoty finansowane byłyby składki. System miałby zacząć funkcjonować od początku 2013 roku.

Wcześniej przedstawiciele Episkopatu deklarowali, że zgodzą się na likwidację Funduszu Kościelnego, jeśli podatnicy będą mieć możliwość odpisywania 1 proc. na cele wyznaniowe – tyle samo, ile mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego.

(Źródło: podatki.biz)