e-Podatki

1.2. Zimowa akcja Weź paragon 2012-03-20


Zakończono już tegoroczną zimowej akcję urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych „Weź paragon”. Skontrolowano ponad 55 tysięcy przedsiębiorców. U 13 proc. stwierdzono naruszenia skutkujące wymierzeniem mandatów karnych na łączną kwotę 2 550 000 zł.

Akcja „Weź paragon” ma przede wszystkim charakter kampanii społeczno-informacyjnej. Jej celem jest m.in. propagowanie wywiązywania się sprzedawców z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej. Priorytetowym celem jest uświadomienie dużej roli jaką społeczeństwo może spełniać egzekwując swoje podstawowe prawa. Jednym z nich jest uczciwe traktowanie klientów przez sprzedawców oraz prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach uczciwej konkurencji.

Działania prowadzono na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych. Kolejną akcję zaplanowano w okresie wakacji letnich.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)