e-Podatki

2.1. Ulga rehabilitacyjna dla każdego z rodziców 2012-03-13


Osoba niepełnosprawna lub osoba, która utrzymuje niepełnosprawnego członka rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Jeśli na zabiegi rehabilitacyjne dojeżdża samochodem osobowym, może swój dochód pomniejszyć maksymalnie o 2280 zł. Każdemu z rodziców wychowujących i łożących na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Każdy z rodziców z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne dziecka może odliczyć 2280 zł. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok o sygn. akt I SA/Kr 1/11).

W razie wspólnego zeznania PIT odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej dla obydwojga małżonków może wynieść maksymalnie 4560 zł.

Z wyrokiem zgadza się m.in. Edyta Rajchel, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd Oddział w Krakowie. Jej zdaniem, gdyby ustawodawca chciał wprowadzić w ramach ulgi rehabilitacyjnej limit wspólny dla obojga rodziców, to wzorem innych regulacji (np. przepisu dotyczącego tzw. ulgi prorodzinnej) stosowne ograniczenie znalazłoby się wprost w ustawie.

Aby daną kwotę – 2280 zł lub 4560 zł – odliczyć od dochodu, musi być ona faktycznie wydana przez podatnika na dojazdy na rehabilitację. Jeśli matka i ojciec w całym roku wydadzą np. po 1 tys. zł, w sumie swój dochód pomniejszą o 2 tys. zł, a nie 4560 zł. W razie kontroli urząd skarbowy zażąda udowodnienia poniesienia wydatków na dany cel, a także będzie chciał ustalić ich wysokość.

(Dziennik Gazeta Prawna)