e-Podatki

1.1. Ustawa o podatku od kopalin w Senacie 2012-03-13


Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senat zajmie się m.in. ustawą wprowadzającą podatek od wydobycia miedzi i srebra oraz nowela ustawy o dochodach samorządów, zwiększająca do 0,4 proc. subwencję oświatową. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin przewiduje opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Ma to przynieść w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł.

Zgodnie z ustawą wielkość dochodów budżetowych z tytułu podatku uzależniona będzie od wartości surowców na rynku światowym, kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.

Z podatku wyłączona zostanie część urobku przekazywanego na cele badawcze – jednak nie więcej niż jedna tona urobku rudy miedzi miesięcznie. Ustawa zobowiązuje ponadto ministra finansów do przygotowania najpóźniej w ciągu dwóch lat informacji na temat wpływu podatku na sektor wydobywczy.

Podatek od kopalin budzi zastrzeżenia partii opozycyjnych. Ich zdaniem mocno uderzy to w gospodarkę i obniży znacząco wartość KGHM, jednocześnie zniechęcając obcych inwestorów do inwestowania. Ponadto - jak twierdzi opozycja - w związku z podatkiem zysk KGHM zmaleje, zatem samorządy będą miały mniejsze wpływy z CIT.

Zdaniem niektórych ekspertów, przy obecnych i spodziewanych cenach miedzi, podatek nie zachwieje fundamentami KGHM, ale może znacząco zmniejszyć potencjał rozwoju spółki i dywidendy w przyszłości.

(PAP)