e-Podatki

1.2. Sejm uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin 2012-03-06


Posłowie uchwalili ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Przewidziano w niej opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra. Za uchwaleniem głosowało 231 posłów, 218 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Ustawę poparli posłowie rządzącej koalicji, przeciwni byli politycy pozostałych partii.

Zgodnie z ustawą wysokość podatku będzie zależała od wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.

Specjaliści krytykują ustawę, m.in. ze względu na zbyt dużą skalę podatku. Jest on wyższy niż w krajach, gdzie wydobycie miedzi odbywa się metodą odkrywkową. Krytykowany jest też brak konsultacji. Ustawę przygotował resort finansów, bez współpracy z Ministerstwem Gospodarki i resortem skarbu.

Wpływy w tym roku z ustawy maja przynieść zgodnie z ustawą budżetową 1,8 mld zł. Będą jednak nieco niższe, ponieważ ustawa nie weszła w życie tak jak to planowano pierwszego marca.

Sejm zdecydował także, że minister finansów będzie musiał przygotować najpóźniej w ciągu dwóch lat informację na temat wpływu podatku na sektor wydobywczy.

(Źródło: PAP)