e-Podatki

1.4. Przyjęto uwagi dotyczące podatku bankowego 2012-02-28


Ministerstwo Finansów przyjęło w ramach konsultacji i piątkowej konferencji uzgodnieniowej część uwag do projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W piątkowej konferencji uzgodnieniowej wzięli udział przedstawiciele MSZ, MF, NBP, KNF, BFG, BGK, UOKiK, kancelarii premiera, RCL, ZBP oraz Polskiej Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

"Podczas spotkania przyjęto część uwag do projektu. Należy zaznaczyć, że na obecnym etapie prac legislacyjnych brak jest możliwości udzielenia szczegółowych informacji na temat ostatecznego kształtu projektowanych rozwiązań" - powiedziała PAP Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy ministerstwa finansów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ocenił, że rozważenia wymaga zasadność wprowadzenia i wysokość tzw. "podatku bankowego". Zdaniem ekspertów KNF opłata wyliczana w oparciu o zaproponowaną w projekcie podstawę pozostaje w sprzeczności z nową strategią nadzorczą urzędu wobec banków.

Zgodnie z projektem opłata bankowa ma być rodzajem opłaty ostrożnościowej uiszczanej przez niektóre instytucje prowadzące działalność bankową. Trafiałaby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w BFG.

Podstawa, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa zostanie ustalona w odmienny sposób w bankach krajowych i w oddziałach banków zagranicznych.

Opłata ostrożnościowa dla banków krajowych będzie obliczona na podstawie wielkości pasywów wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata pomniejszona o wysokość funduszy podstawowych banku oraz sumę środków gwarantowanych. Opłata ostrożnościowa ma być uiszczana dwa razy w każdym roku - do 1 lipca oraz 31 grudnia.

(Źródło: PAP)