e-Podatki

1.4. Nowy wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych 2012-02-21


Resort Finansów chce wprowadzić nowy, uproszczony wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Jednostronicowa uproszczona forma będzie mogła być stosowana w przypadku sprzedaży węgla lub innych wyrobów węglowych podmiotom, które są zwolnione z akcyzy, ale tylko w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 10 ton. Handel wyrobami węglowymi (m.in. węglem i koksem), które są wykorzystywane do celów opałowych obłożony jest akcyzą od 2 stycznia 2012 r. Resort planuje wprowadzić uproszczony wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych ze względu na liczne skargi firm prowadzących obrót tymi wyrobami. Korzystanie z aktualnie obowiązującego dokumentu dostawy znacznie utrudnia im sprzedaż detaliczną. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy wyroby są bezpośrednio odbierane przez gospodarstwa domowe.

Dokument w formie uproszczonej będzie wystawiany tylko w dwóch egzemplarzach. Będzie on mógł być stosowany w przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych podmiotowi, który korzysta ze zwolnienia od akcyzy (m.in. gospodarstwa domowe i część przedsiębiorstw). Jeden egzemplarz przeznaczony będzie dla nabywcy, a drugi dla sprzedającej firmy, czyli pośredniczącego podmiotu węglowego. Uproszczony wzór będzie stosowany w przypadku sprzedaży nieprzekraczającej jednorazowo 10 ton. Gdy sprzedaż przekroczy ilość 100 kg, to do dokumentu dołączona będzie musiała zostać faktura VAT.

Ministerstwo Finansów szacuje, że obecnie obrotem wyrobami węglowymi zajmuje się prawie 10 tyś. firm (wg stanu z 2 lutego 2012 r.), a z ich usług korzysta minimum kilkaset tysięcy zwolnionych od akcyzy odbiorców (większość to gospodarstwa domowe).

Wprowadzenie zmian zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia (z 7 lutego 2012 r.) Ministra Finansów ws. dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy. Rozporządzenie powinno wejść w życie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Nowy wzór uproszczonego dokumentu dostawy wyrobów węglowych można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. (http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/podatek_akcyzowy/2012/proj._rozp._zm._dok._dost._-_zazznccznik.pdf)

(Źródło:Podatki.biz)