e-Podatki

1.3. Ministerstwo Finansów sprawdza czy jest możliwe utrzymanie akcyzy na LPG 2012-02-21


Ministerstwo Finansów analizuje, czy jest możliwa taka nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, aby udało utrzymać się w Polsce obecne stawki akcyzy na gaz płynny LPG oraz zrównać akcyzę na gaz ziemny (metan), który jest stosowany w silnikach w postaci sprężonej lub skroplonej.

Przedstawiciele resortu tłumacza, że wykorzystają do tego możliwości jakie daje Dyrektywa RADY 2003/96/WE, określająca zasady harmonizacji stawek podatku akcyzowego na produkty energetyczne. Polska skorzystała już z tych przepisów w stosunku do gazu ziemnego sprężonego, ale ten sam gaz skraplany w niskiej temperaturze obciążono akcyzą w wysokości 695 zł/1000 kg, co odpowiada prawie 390 zł za 1000 l. Na metan w postaci skroplonej (LNG) obowiązuje więc taki sam podatek jak na mieszanki propanu i butanu, czyli popularne LPG.

Benzyna opodatkowana jest natomiast stawką 1565 zł za 1000 l, a oleje napędowe - 1048 zł za 1000 l.

(Źródło: PAP)