e-Podatki

1.1. Inflacja w styczniu 2012 r. 2012-02-21


Według wstępnych danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2012 r. wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu z grudniem 2011r. W odniesieniu zaś do stycznia 2011 r. były wyższe o 4,1 proc. Wynik ten jest niższy od oczekiwań analityków Ministerstwa Gospodarki. Na wskaźnik inflacji w styczniu 2012 r. wpłynęły przede wszystkim ceny żywności i napojów bezalkoholowych, a także dóbr i usług związanych z mieszkaniem i transportem. Wzrost cen odnotowano też w rekreacji i kulturze, restauracjach i hotelach oraz w edukacji. Mniej płacono natomiast za usługi związane ze zdrowiem. Stabilne ceny odnotowano w sektorze łączności.

Eksperci MG prognozują, że w lutym 2012 r. wzrost cen będzie wolniejszy. W stosunku do stycznia br. powinien on wynieść 0,3 proc. Analitycy MG oczekują wolniejszego tempa wzrostu cen żywności oraz stabilizacji cen paliw. Wzrost cen ropy na rynkach światowych kompensuje bowiem umacniający się złoty. W ujęciu rocznym wzrost cen powinien wynieść 4,2-4,3 proc.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)