e-Podatki

1.2. Elektroniczne Pit-y do oszczędność dla płatników 2012-02-21


Zarówno podatnicy jak i płatnicy mogą składać deklarację podatkowe drogą elektroniczną za pomocą bezpłatnego systemu www.e-deklaracje.gov.pl . Z tego systemu korzysta m.in. Ministerstwo Finansów i administracja skarbowa. Również coraz więcej przedsiębiorców wybiera taką formę składania deklaracji podatkowych. Drogą elektroniczną mogą być składane deklaracje dotyczące podatku VAT i CIT, a także m.in. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40).

Deklaracje w takiej formie można przekazywać do urzędów skarbowych oraz samym pracownikom. Jest to najszybsza, najwygodniejsza oraz najtańsza forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie.

Taki sposób składania deklaracji preferuje m.in. Ministerstwo Finansów oraz izby i urzędy skarbowe. Przez dwa ostatnie lata, jako płatnicy, przesłały one drogą elektroniczną imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy swoich pracowników. Również w 2012 r. będą korzystać z tej metody przesyłania deklaracji.

W 2011 roku przedsiębiorcy przesłali ponad dwa miliony elektronicznych PIT-11. Z roku na rok rośnie liczba wybierających tę formę rozliczenia.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)