e-Podatki

1.4. Zmiany dotyczace dodatku dla inspektorów skarbówki 2012-02-14


Zasady przyznawania dodatku skarbowego dla inspektorów kontroli skarbowej zostanie bardziej ujednolicona i będzie zależała od stopnia danego inspektora. Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego wynika, że najwyższy dodatek (130 proc. wartości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią służbę) otrzymają inspektorzy I stopnia.

W projekcie przewidziano sztywne wysokości stawek dodatku skarbowego dla inspektorów kontroli skarbowej:
  • 130 proc. – dla inspektora I stopnia;
  • 120 proc. – dla inspektora II stopnia;
  • 110 proc. – dla inspektora III stopnia;
  • 100 proc. – inspektor IV stopnia.
Procentowa wartość dodatku ma odniesienie do sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Obecnie stawki dodatku skarbowego są bardziej zróżnicowane i wynoszą przykładowo od 100 do 150% dla inspektorów I stopnia. Do podstawy wyliczenia będzie też brany dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

Z projektu wynika, że wszystkim inspektorom danego stopniu będą przysługiwać jednakowe stawki dodatku skarbowego. Inspektor będzie otrzymywać jednak dodatek w wysokość ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów do czasu, gdy otrzyma kolejny stopień inspektorski. Jeżeli natomiast obecna stawka będzie niższa, niż przewidziana w nowych regulacjach, to decyzję o zmianie stawki na korzystniejszą może podjąć Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej (w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w danej jednostce organizacyjnej).

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od momentu ogłoszenia.

(Źródło: podatki.biz)