e-Podatki

1.3. Kontrola skarbowa działa już od 20 lat 2012-02-14


Urzędy kontroli skarbowej działają już od dwóch dekad. Ich głównym zadaniem jest dbałość o finanse państwa, zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej oraz audyt środków pochodzących z budżetu UE. Podczas uroczystości z okazji kolejnej rocznicy, które odbyły się w dniu 10 lutego br., premier Donald Tusk podziękował za odpowiedzialną, a jednocześnie niełatwą i niewdzięczną pracę. Dodał, że niezdolność państwa do egzekucji należności jest niewątpliwie jednym z powodów załamania gospodarczego niektórych wysokorozwiniętych gospodarek europejskich.

– Pokazujecie, że stoicie na straży interesów państwa. To bardzo wysoki pułap odpowiedzialności – podkreślił premier. Minister finansów Jacek Rostowski zaznaczył natomiast, że wraz z dynamicznym rozwojem tej służby od lat 90-tych ubiegłego wieku nie zmienia się jej podstawowe zadanie, czyli stanie na straży stabilności państwa i ochrona jego interesów majątkowych i skarbowych

Z przeprowadzonych w 2011 r. kontroli skarbowych wynika, że kontroli jest coraz mniej, za to wzrasta ich skuteczność. Wpłaty do budżetu w ubiegłym roku wynikające z ustaleń kontrolerów wyniosły 816 mln zł. Świadczy to o doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach kontrolerów, nowoczesnych technikach analitycznych oraz ścisłej współpracy z organami celnymi, podatkowymi i organami ścigania, a także kontaktów ze służbami skarbowymi innych krajów. Walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi dotyczy również ochrony własności intelektualnej i znaków towarowych oraz przeciwdziałania marnotrawieniu publicznych pieniędzy.

Podczas uroczystości w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczono odznaczenia państwowe 37. zasłużonym pracownikom urzędów kontroli skarbowej.

(Żródło: Ministerstwo Finansów)