e-Podatki

1.4. Będą zmiany przepisów dotyczących służby celnej 2012-02-07


Będą zmiany przepisów dotyczących zasad działania Służby Celnej. Tak wynika z projektu założeń z dnia 30 stycznia 2012 r. do nowelizacji ustawy o Służbie Celnej i niektórych innych ustaw. Projekt jest na etapie konsultacji wewnętrznych. Planowane jest wprowadzenie m.in. pakietu przepisów antykorupcyjnych oraz regulacji mających przeciwdziałać nepotyzmowi w szeregach celników.

Obecnie nie ma żadnych regulacji dotyczących przeciwdziałania i zapobiegania zjawisku korupcji oraz nepotyzmu w Służbach Celnych. Ministerstwo Finansów jest zdania, że „działalność organów SC jest jednym z obszarów zagrożonych korupcją, dlatego też należy podjąć działania w celu przeciwdziałania temu zjawisku”. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o Służbie Celnej przewiduje wprowadzenie aż 53 konkretnych zmian. Obowiązki szefa Służby Celnej oraz dyrektorów poszczególnych izb celnych zostałyby rozszerzone o zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku korupcji w szeregach organów celnych. Służba Celna będzie mogła zbierać i wykorzystywać informacje zawierające dane osobowe (także bez wiedzy i zgody tych osób) „w celu realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania korupcji”. Organy celne będą mogły również korzystać z informacji uzyskanych przez inne uprawnione organy, służby i instytucje państwowe, a funkcjonariusze celni będą mogli uczestniczyć w realizowanych przez inne służby czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

Zgodnie ze zmianami funkcjonariusz zostanie wyłączony od wykonywania czynności służbowych, jeżeli prowadzona przez niego sprawa będzie dotyczyć osoby/osób, z którymi jest spokrewniony. Nowi kandydaci na funkcjonariusza (i osoby już nimi będące) natomiast będą zobowiązani do złożenia informacji o pełnieniu służby w SC przez małżonka kandydata (funkcjonariusza), krewnych, powinowatych oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

(Źródło: podatki.biz)